Svenska Aerogel –  listat på Nasdaq First North – har fått en första mindre order från den italienska tillverkaren Barozzi Vernici, som efter en testfas inkluderar Quartzene i sin senaste produkt för termiskt isolerande puts för byggnader.  Barozzi inleder i veckan en större lansering av sin isolerande puts innehållande Quartzene vid den stora italienska mässan Klimahouse 2018. 

I varmare länder är behovet att hålla borta värmen stort under sommarhalvåret men även till viss del kylan på vintern. Här fyller isolerande puts ett stort behov och kan även ge betydande kostnadsbesparingar.

– Vi ser en stor kommersiell potential för termiskt isolerande puts som innehåller Quartzene.  Barozzi har i ett lyckat utvecklingsprojekt tagit fram en lösning som nu kan lanseras i södra Europa och vi kommer att följa den med stort intresse, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel. 

För ytterligare information kontakta: Anders Lundström, vd Svenska Aerogel070-656 8042

anders.lundstrom@aerogel.se, www.aerogel.se

Svenska Aerogel AB har utvecklat nästa generation av supermaterialet aerogel under varumärket Quartzene®. Genom en patenterad framställningsprocess kan Quartzene® erbjuda bättre prestanda och ett lägre pris än traditionell aerogel. Svenska Aerogel fokuserar på affärsområdena Termisk Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North och FNCA är Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom vd Anders Lundströms försorg, för offentliggörande kl 08:00 (CET) den 23 januari 2018.

Documents