Svenska Aerogel meddelar framsteg i sitt arbete mot en positiv finansiell ställning. Ett tidigare lån från Energimyndigheten till Svenska Aerogel på cirka 4,5 MSEK har nyligen omvandlats till ett bidrag, vilket förbättrar bolagets finansiella ställning och minskar kapitalkostnaderna. Vidare har bolaget framgångsrikt omförhandlat återbetalningsvillkor för andra lån, vilket halverar amorteringskraven på delar av lånemassan under kommande tolvmånadersperiod.

 

Låneförändringarna bidrar till bolagets tidigare annonserade effektiviseringsprogram. Programmet genomförs för att stärka bolagets förmåga att hantera såväl kommande utmaningar som nya affärsmöjligheter. Den ursprungliga planen för programmet innebar förändringar i kostnadsmassan och förväntades ge en besparing på cirka 10 MSEK under en tolvmånadersperiod, jämfört med 2023. Nu förbättrar låneförändringarna programmet ytterligare, utöver dessa 10 MSEK.

 

”Den pågående effektiviseringen fortlöper och stärker vår kapacitet att möta framtida utmaningar. Låneförändringarna ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete med innovation och kommersialisering”, säger Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-06-03