Svenska Aerogel är nu formellt utnämnda och certifierade av Healthy Place To Work Sverige som en hållbar och hälsosam arbetsplats. Healthy Place To Work är den globala standarden för certifiering av hälsosamma arbetsplatser, och ges endast till organisationer som visar ett tydligt engagemang för hälsofrämjande åtgärder.

 

Healthy Place To Work är ett globalt dataanalysföretag som erbjuder organisationer insikter gällande hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Företaget arbetar med ett evidensbaserat tillvägagångssätt och genomför certifieringar av organisationer som vill skapa en sund organisationskultur.

 

För att bli certifierad måste en organisation engagera sina anställda i en undersökning, som utvärderar medarbetarnas upplevelse av deras hälsa och av organisationens hälsokultur. Därefter ska organisationen analysera resultatet och utifrån detta utforma en hälsoplan i samarbete med Healthy Place To Work. Att certifieras är ett synligt bevis på att en organisation uppfattas som en hållbar arbetsplats av dess medarbetare, enligt Healthy Place To Work.

 

Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk:

– Jag är väldigt stolt över hur långt vårt bolag har kommit; vi har under många år arbetat för att bli en attraktiv arbetsgivare. Denna certifiering reflekterar våra värdeord: laganda, hållbarhet och kundvärde. Vårt kontinuerliga utvecklingsarbete skapar värde för våra anställda men även för andra intressenter, såsom kunder och aktieägare.

 

A picture containing text, outdoor, sign, painted

Description automatically generated

 

 

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2022-11-03