Mårten Hellberg, styrelseledamot i Svenska Aerogel Holding AB sedan 2018 har förvärvat 100 000 aktier i bolaget. Vd och CFO har utökat sina innehav genom inlösen av teckningsoptioner.

Utöver sitt engagemang i Svenska Aerogel Holding AB är Mårten Hellberg Vd för OrganoClick AB (publ). 

”Jag har följt Svenska Aerogel nära som styrelseledamot i 3 år. Senaste halvåret tycker jag bolaget har tagit flera steg framåt, både tekniskt, organisatoriskt och kommersiellt. Känns därför kul att jobba vidare med bolaget och få fortsätta bidra med min erfarenhet, nu även som aktieägare.”  Mårten Hellberg.

Under årets första månader har även Vd Tor Einar Norbakk och CFO Olof Esgård utökat sina innehav genom inlösen av teckningsoptioner. 

                                                                        Köpt               Innehav

Styrelseledamot Mårten Hellberg                  + 100 000        100 000 aktier

Vd Tor Einar Norbakk                                    +147 505         1 574 465 aktier. 695 010 optioner.

CFO Olof Esgård                                           +  14 285          171 430 aktier. 153 570 optioner.                

 

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se  08-528 003 99.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se
 www.aerogel.se

 

Gävle 7 maj 2021.