Jim Wennerlid, styrelseledamot för Svenska Aerogel Holding AB, har köpt 3 100 000 teckningsoptioner av serie TO6 i bolaget till ett snittpris av 0,19 kr/aktie.

 

– Företaget är inne i en spännande fas just nu och jag känner tillförsikt inför framtiden, kommenterar Jim Wennerlid.

Under samma period sålde han även 2 600 000 aktier i Svenska Aerogel Holding AB till ett snittpris av 0,65 kr/aktie. Transaktionerna genomfördes under perioden 19 december till 20 december 2022 och har insynsrapporterats till Finansinspektionen enligt gällande regler.

Jim Wennerlids totala innehav består nu av 6 249 812 aktier samt 6 501 924 teckningsoptioner av serie TO6.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2022-12-21