Svenska Aerogel Holding B (publ) genomför en företrädesemission om ca 35 MSEK.  Emissionen är till 100% säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden där bl a styrelsen och ledningsgruppen ingår.

Teckning av units inleddes 26 november 2021 och avslutas idag 10 december. En unit består av fyra nya aktier, en teckningsoption serie TO4 och en teckningsoption seie TO5, Tekningsoptionerna är vederlagsfria.

Teckna dig för units genom att nyttja teckningsrätter som du som aktieägare blivit tilldelad.

Du som saknar teckningsrätter kan anmäla intresse för teckning och få tilldelning från eventuella återstående units som ej tecknats av befintliga aktieägare. Det finns ingen begränsning på antal units som kan anmälas för teckning inom ramen för erbjudandet. Anmälan är bindande men ingen betalning ska göras i samband med anmälan.

Fyll i och skicka in Anmälningssedel (via e-mail). Anmälningsdelen finns på bolagets hemsida www.aerogel.se samt på Eminonovas hemsida www.eminova.se.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99.  Gävle 10 dec 2021

Documents