Svenska Aerogel Holding AB (publ) deltar i utvecklingen av ny semitransparent färg på trä med högsta brandskyddsklass (Euroclass B). Etapp 2 startade i sept 2018 och har fortsatt visa goda resultat med Quartzene som avgörande ingrediens.  Projektet förlängs nu ytterligare och nytt slutdatum är 30 nov 2020.  

Svenska Aerogels nanoteknik handlar om att ge material nya förbättrade funktioner genom att tillsätta Quartzene. En teknik som är högaktuell inte minst för byggbranschens strävan att bygga klimatsmart. En ny transparent färg med Quartzene som nyckelingrediens för att brandskydda träbyggnader är under utveckling. Resultat visar att högsta brandskyddsklass uppnåtts i samtliga försök.

Den högre brandskyddsklassningen skulle utöka potentialen när det gäller att bygga i trä på ett säkrare sätt med hållbarhetstänk. Människors säkerhet, minskad miljöbelastning, skydd för värdefulla egendomar, mindre materialförbrukning och kortare byggtid.  Fördelar som direkt svarar på behovet av hållbara, kostnadseffektiva lösningar i branschen.

Den inledande hypotesprövningen inleddes 2017 och delfinansierades av Bioinnovation (Vinnova, Energimyndigheten och Formas). Syftet är att utveckla en färg för utomhusbruk på trä som uppnår högsta möjliga brandskyddsklass.  Etapp 2 i projektet startade 1 september 2018 och planerat avslut var planerat till i april 2020 men förlängdes till aug 2020. I projektet har man nu beslutat att förlänga tiden ytterligare till 30 november 2020 för att vidare undersöka applikationstekniken och upprepa vissa tester. På detta sätt säkerställer man att det finns förstklassiga resultat inför kommersialiseringen. I projektet deltar Svenska Aerogel AB, Worlée-Chemie, Tyskland, Rise Research Institutes of Sweden och Linnéuniversitet. 

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel.  Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99.

Gävle 7 sept 2020.

Documents