Projektet med att utveckla en semitransparent färg med brandskydd är avslutat. Resultaten visar att Quartzene ger högsta brandskyddsklass (EuroclassB).

Projektets primära resultat utgörs av ett klarlackssystem för användning inomhus. Resultatet kommer att omvandlas till ett paket bestående av riktformuleringar och anvisningar baserade på kommersiellt tillgängliga bindemedel och Quartzene som nyckelingrediens. Paketet kommer att erbjudas till tillverkare av industriella färgsystem för ytbehandling av byggprodukter, som i sin tur snabbt kan introducera färdiga och validerade produkter till sin kundbas. Ett uttalat mål för projektet är att delvis ersätta kostsamma impregneringsmetoder med ytbehandling, och lyckas detta kommer det att innebära en teknikförändring och kan också påverka värdekedjan.

Fortsatt arbete krävs för att anpassa systemet för utomhusbruk, då detta generellt är mer krävande på grund av kraftigt växlande exponering av solljus och fukt. Råvarorna till systemet är i huvudsak baserade på kisel som är ett av jordens vanligaste element. Inga andra brandhämmande tillsatsämnen ingår varför det kemiska fotavtrycket är litet. Den inledande hypotesprövningen inleddes 2017 och delfinansierades av Bioinnovation (Vinnova, Energimyndigheten och Formas). I projektet har Svenska Aerogel AB, Worlée-Chemie, Tyskland, Rise Research Instituts of Sweden och Linnéuniversitet deltagit. Projektgruppen kommer att vidareutveckla systemet för att klara utomhusexponering, vilket skulle öka potentialen. 

Svenska Aerogel har med sitt Quartzene en hållbar insatsvara med stora möjligheter att bidra till hållbara lösningar inom en rad områden. Materialet är värme- och ljudisolerande, sänker vikt, brinner inte och kan absorbera en rad ämnen som man önskar filtrera bort. En lösning inom brandskydd i färg, kommer att öppna för en rad olika affärsmöjligheter som kommer att skapa värde både för företaget och dess kunder.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel, 070-616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-01, 08:00.

Documents