Svenska Aerogel har emottagit ett förhandsbesked om beviljande av patent avseende en metod för gasfiltrering. Patentet kommer att offentliggöras i en bulletin från European Patent Office omkring den 25 januari 2017.

Patentet omfattar en tillverkningsprocess för Svenska Aerogels material Quartzene®som kan användas för att tillverka filtermedier för infångning av gasformiga luftföroreningar via impregnering med olika typer av infångningskemikalier. Det beviljade patentet ger skydd för tillverkningsprocessen av det impregnerade materialet. Filtermediet Quartzene®kännetecknas av en infångningskapacitet som är 2-4 ggr högre än för konkurrerande filtermedier. Vidare så är inte Quartzene®brännbart till skillnad från filtermedier baserade på aktivt kol. Genom den flexibilitet som processen erbjuder så kan filtermedier av Quartzene®skräddarsys för att omhänderta olika typer av gasformiga luftföroreningar, t ex svavelföroreningar, kväveoxider, formaldehyd m.m. Denna möjlighet saknas i allmänhet hos dagens konkurrerande filtermedier.

”Detta patent stärker vår position inom gasfiltrering och tidpunkten för godkännandet är god då vi framöver förväntar oss resultat inom Eurostarprojektet ”Aerofilter.” Anders Lundström, VD Svenska Aerogel.

Svenska Aerogel

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene®för olika applikationer; i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Quartzene®är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene®där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel har nyligen introducerats på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anders Lundström, VD Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42, anders.lundstrom@aerogel.se  

www.aerogel.se 

Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av VD Anders Lundström för offentliggörande kl 17:30 den 12 januari 2017. 

Documents