I september introducerade Svenska Aerogel sin nya produkt SeaQare™, en innovativ teknik som kan användas i båtbottenfärg för att reducera kopparutsläppen från fritidsbåtar i våra hav. I samband med detta presenterade bolaget även ett oberoende havstest av SeaQare™ från 2021 som visat mycket bra resultat. Nu har resultatet kommit från ytterligare ett oberoende havstest, genomfört under 2022. Även det nya testet visar mycket goda resultat, vilket bekräftar SeaQares™ positiva effekt.

 

Under perioden juni – oktober 2022 har SeaQares™ effekt testats på nytt av Research Institutes of Sweden (RISE). Säsongen för detta test var således densamma som för förra årets test. Syftet med det nya, statiska havstestet var att upprepa det extraordinära resultatet från 2021 med en uppskalad tillverkningsmängd.

 

Innan testets start målades ett antal PMMA-paneler med båtbottenfärg som innehåller SeaQare™. Formuleringen som använts i testet, och som lämpar sig bäst för denna typ av färger, är rosinbaserad och innehåller endast 1,35 % Cu (OH)2. Panelerna fästes sedan inuti en aluminiumram som placerades i vattnet vid Kristineberg Center på den svenska västkusten. Under testets gång har inspektioner genomförts för att mäta och dokumentera påväxt, och panelerna har fotograferats regelbundet av RISEs experter. Dessa experter har bedömt panelerna enligt industriell standard CEPE20, där SeaQares™ effektivitet har bedömts utifrån fem olika familjer av påväxtorganismer på en skala 0 – 5.

 

Den 27 oktober togs panelerna slutligen upp. Testperioden avslutades med mycket goda resultat, och man kunde konstatera att panelerna var väl godkända liksom förra året.

 

Emiliano Pinori, forskare och expert inom Marin påväxt och ytskydd i marina miljöer på RISE, har varit delaktig i utförandet och analysen av testerna 2021 och 2022. Detta säger han om SeaQares™ höga effektivitet:

– Resultatet visar att båtbottenfärg som innehåller Svenska Aerogels SeaQare™ ger en mycket hög effektivitet mot påväxt, såväl 2021 som 2022. Båtbottenfärg med SeaQare™ har tidigare även visat på en rekordlåg läckagehastighet av koppar och presterade lika bra som kommersiell kopparfärg för den svenska västkusten.

  

Båda bilder är tagna efter fyra månaders exponering i havet på västkusten. Bilden till vänster visar en panel som är målad med färg som innehåller SeaQare™. Bilden till höger fungerar som referens och visar påväxt på en omålad panel.

 

Sedan Svenska Aerogel introducerade SeaQare™ i september har intresset för produkten varit stort. Ett flertal kundprover kommer att skickas till färgproducenter i Europa och USA under november månad.

 

Om SeaQare™

SeaQare™ är baserad på amorf, porös kiseldioxid (Quartzene®) som är hydrofil. SeaQare™ fungerar som en bärare av koppar i båtbottenfärger för fritidsbåtar och bidrar till en kontrollerad frisättning av koppar som skyddar båtbottnar mot påväxt. Med hjälp av SeaQare™ kan koppar användas på ett mer effektivt sätt än i traditionella båtbottenfärger, och onödiga kopparutsläpp i havet kan undvikas.

 

För ytterligare information om SeaQare™, vänligen kontakta info@aerogel.se.

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

 

Gävle 2022-11-02