Svenska Aerogel har fått ytterligare en order från en återkommande kund i Europa som under året ökat volymerna succesivt. Kunden tillverkar produkter som marknadsförs till segmentet Bygg&Fastighet. Behovet av Quartzene förväntas öka då kunden nu befinner sig i expansionsfas.   

Efter en väl genomför Pilotfas och Ramp Up med större tester, pilotproduktion och lansering av produkter på marknaden befinner sig kunden nu i Expansionsfasen och förväntas utöka produktlanseringen till fler områden.

Försäljningschef Marco Mayor: 

– Mycket trevliga besked från denna kund. Det är en tillverkare som lyckats bra med utvecklingsfasen och som nu utökar.  De tre senaste månaderna har vi även tagit emot order från flera olika kunder med större framtida volymbehov. De är nu i faserna Pilot och Ramp Up. Vi följer utvecklingen noga då deras behov förväntas öka 2022.

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se. Gävle 2021-11-23.