Svenska Aerogel har tagit emot en mindre order på Quartzene via den franska återförsäljaren Novcoat. Quartzene är en avgörande tillsats i s k ”Cool roof” produkter som isolerar horisontella tak för att spara energi.

Tillverkaren är ett franskt företag som specialiserar sig på industriella färg- och ytskiktslösningar. Deras ”Cool roof” produkt med Quartzene svarar direkt på de ökade kraven från franska staten som inför strängare regler 2019 för energibesparade åtgärder på byggnader med platta tak. Tillverkaren använder även Quartzene för utveckling av s k ”Safe touch” produkter som appliceras på heta rör i industrier och trånga maskinutrymmen mm.

       Vi har ett bra samarbete med Novcoat och det är glädjande att det nu börjar röra på sig hos några av de tillverkare som finns i nätverket. De produkter som kommer fram här är viktiga energibesparande lösningar som vi säkert kommer att se mer av framöver. Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.

Gävle 25 juni 2019. För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se 

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99. 

Documents