Svenska Aerogel har tagit emot ytterligare en order på Quartzene via den franska återförsäljaren Novcoat för användning i ny takisoleringsfärg för energibesparingar. Tillverkaren startar nu pilottest där produkten med Quartzene används för att isolera horisontella tak på befintliga byggnader. Det är den första ordern i en planerad serie för pilottester på byggnader i Frankrike.

Den franska tillverkaren specialiserar sig på industriella färg- och ytskiktslösningar. Deras takisoleringsfärg med Quartzene kombinerar reflektion och isolering för att sänka temperaturen inomhus under varma dagar. Därmed kan man minska behovet av luftkonditionering och möta ökade krav på förbättringar i energiprestanda för byggnader.  EU:s Energy Performance of Building Directive, som trädde i kraft i april i år, ställer höga krav på såväl nybyggnation som renovering av befintligt bestånd.

Produkten med Quartzene är certifierad genom CSTB, ett franskt institut för utvärdering och certifiering av byggtekniska produkter. Det borgar för att produkten uppfyller gällande krav på prestanda.

Termiskt isolerande puts och färg lämpar sig väl för applicering på befintliga byggnader med isoleringsbehov och Quartzene är en avgörande tillsats. Isolerande ytskikt för energibesparing är ett prioriterat segment för Svenska Aerogel.

För ytterligare information kontakta:

Roland Ek, produktchef Svenska Aerogel 070 582 9843 roland.ek@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser FNCA  info@fnca.se, 08-528 003 99.

Gävle 7 maj 2020.

Documents