Svenska Aerogel Holding AB stärker sin kommersiella verksamhet och har rekryterat Marco Mayor som global försäljningschef.

Som ett led i bolagets ökade kundorientering och kommersiella fokus har Svenska Aerogel anställt Marco Mayor som ny säljchef, en roll som ingår i bolagets ledningsgrupp. Marco Mayor är idag Key Account Manager på DSM Coating Resins och tillträder sin nya tjänst senast 1 oktober.

I den här ledande befattningen kommer Marco Mayor att ta fullt ansvar för att driva försäljningen genom att utveckla nya kunder till att använda Quartzene®. Han kommer också att ha ansvar för att stödja och utöka samarbeten med befintliga kunder.

Marco Mayor ansluter sig till Svenska Aerogel Holding AB som befinner sig i en fas där kapaciteten är säkrad i den nya fabriken i Gävle för produktion av Quartzene® i större volymer och organisationen har formats för att fokusera på kommersialisering. Försäljningen drivs av egen säljkår och utvalda värdeskapande återförsäljare på flera platser i världen.

– Marco Mayor har den erfarenhet och kompetens som krävs för att utöka och utveckla affärer och marknader för Quartzene®. Vi ser mycket fram emot att ta in Marco i vårt team. Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel Holding AB.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och marknadsför det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2020-06-30.

Documents