Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr. 559026-8032 (“Bolaget”) håller årsstämma måndagen den 11 juni 2018 klockan 10:00 på Svenska Aerogels kontor, Strömmavägen 2, Gävle.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Ägare som representerar ca 20 procent av aktierna föreslår ett arvode om 600 000 kronor per år. Vidare föreslås att Christer Sjöström inte ska uppbära någon ersättning då han är anställd i Bolaget.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Ägare som representerar ca 20 procent av aktierna föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara 4 stycken.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter

Ägare som representerar ca 20 procent av aktierna föreslår omval av Christer Sjöström och Peter Sandberg samt nyval av Erik Olsson samt Mårten Hellberg.

 

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Stockholm i juni 2018
Styrelsen

Documents