Tidigare i september deltog Svenska Aerogel på International Antifouling Conference som anordnades av I-Tech och RISE i Göteborg. På konferensen presenterade Pernilla Ståhle, utvecklingschef på Svenska Aerogel, bolagets nya produkt SeaQare™ – en hållbar teknik som kan användas i båtbottenfärg för att minska utsläppen av koppar i våra hav. Oberoende test av produkten har visat mycket bra resultat.

 

Den nya produkten SeaQare™ är baserad på amorf, porös kiseldioxid (Quartzene®) som är hydrofil och innehåller koppar. SeaQare™ fungerar som en bärare av koppar i båtbottenfärger, vilket bidrar till en kontrollerad frisättning av koppar i vattnet. Med hjälp av SeaQare™ kan koppar användas på ett mer effektivt sätt än i traditionella båtbottenfärger, och onödiga kopparutsläpp i havet kan undvikas.

 

SeaQare™ presenterades nyligen av Svenska Aerogel på International Antifouling Conference där forskning, teknik och marknad möttes under två dagar. Svenska Aerogels utvecklingschef Pernilla Ståhle kommenterar:

– Den nya produkten mottogs väl; flera ledande aktörer uttryckte ett stort intresse för den lägsta läckagehastighet de någonsin sett. Detta betyder att SeaQare™ inte släpper ut mer koppar i havet än vad som är nödvändigt för att erhålla färgens avsedda skydd mot tillväxt.

 

Oberoende test av SeaQare™ har visat mycket bra resultat

SeaQares™ effekt testades av Research Institutes of Sweden (RISE) mellan juni 2021 och oktober 2021. Under testet jämfördes även en båtbottenfärg som innehöll SeaQare™ med kommersiella båtbottenfärger som finns på marknaden. De olika båtbottenfärgerna applicerades på PMMA-paneler. Panelerna hängdes sedan slumpvis upp i en aluminiumram som placerades vid Kristineberg Center på den svenska västkusten. Den första inspektionen av panelerna gjordes efter två månader och den andra gjordes efter fyra månader, i slutet av testet. Vid båda inspektionerna dokumenterades påväxt.

 

Bilden till vänster visar en panel vars övre halva är målad med SeaQare™-färgen. Den nedre halvan är omålad och fungerar som referens. Denna bild är tagen vid testets start. Bilden till höger visar samma panel vid testets slut.

 

Resultatet visade att färgen som innehöll SeaQare™ släppte ut betydligt mindre och jämnare kopparhalter än de andra färgerna. De konkurrerande färgerna hade en stor urlakning av koppar (en s.k. burst-out) i början av testet som därefter avtog till en jämn utsläppsnivå. SeaQare™ uppvisade en initial urlakning som var en tiondel så stor som båtbottenfärgers normala urlakning efter en veckas test.

 

Grafen visar SeaQares™ kopparutsläpp vecka för vecka under testets gång och jämför detta med hur det vanligtvis ser ut för båtbottenfärger (std).

 

För närvarande upprepas havstestet på den svenska västkusten, samtidigt som det förbereds för ytterligare ett havstest i nordamerikanskt vatten under 2023. Produktprover kommer att finnas tillgängliga för distribution till kunder i november 2022.

 

Produkten uppfyller krav på båtbottenfärger

Båtbottenfärger används för att skydda båtbottnar mot påväxt av havstulpaner, alger och musslor. Sådana organismer kan öka båtars motstånd i vattnet och därmed också deras bränsleförbrukning och utsläpp av avgaser. Koppar är den vanligaste verksamma substansen i båtbottenfärger och mycket effektiv för att motverka påväxt, men vid överdriven användning kan ämnet orsaka toxiska utsläpp i vår natur. Enligt RISE använder nästan 30% av svenska fritidsbåtar i Östersjön onödigt mycket koppar med tanke på de relativt milda påväxtnivåerna i havet.

 

På grund av ovanstående problematik regleras användningen av båtbottenfärger inom EU genom biocidförordningen (förordning (EU) 528/2012). Förordningen bygger på två bedömningar: en effektivitetsbedömning och en miljöriskbedömning. Pernilla Ståhle berättar hur SeaQare™ matchar dessa krav:

– Vi har med SeaQare™ visat att vi kan tillhandahålla en hög effektivitet samtidigt som vi har en minimal mängd koppar i färgen. Detta sker genom att vi inkorporerar koppar i Quartzenes® struktur som utgörs av porer i nanostorlek med en enormt stor intern yta.

 

 

För ytterligare information om SeaQare™, vänligen kontakta:

Pernilla Ståhle, utvecklingschef. Telefon: 070 639 86 90. E-post: pernilla.stahle@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2022-09-26