Det föreligger omständigheter som gör att den tillträdande CFO:n inte kommer att kunna tillträda per den 14 oktober 2019 som tidigare meddelats.  Svenska Aerogel har säkerställt tillgång till kompetens och kapacitet för att upprätthålla CFO-rollen på annat sätt, till dess att en permanent lösning är på plats. För ytterligare information kontakta:  Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 […]

Det föreligger omständigheter som gör att den tillträdande CFO:n inte kommer att kunna tillträda per den 14 oktober 2019 som tidigare meddelats.  Svenska Aerogel har säkerställt tillgång till kompetens och kapacitet för att upprätthålla CFO-rollen på annat sätt, till dess att en permanent lösning är på plats.

För ytterligare information kontakta: 

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Per Nordberg, ordförande Svenska Aerogel 070 234 00 95 mail@pernordberg.com

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg & ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 11 augusti 2019 kl 08:30.

Documents