Vd, ledningsgrupp och övriga anställda i Svenska Aerogel Holding AB väljer att förvärva optionsrätter i det av styrelsen föreslagna incitamentsprogrammet.

Svenska Aerogel Holding AB kunde efter årsstämmans beslut i juni erbjuda 1 250 000 optionsrätter till personal och ledning i form av ett incitamentsprogram. Styrelsen anser att ett personligt ägarengagemang är till fördel för bolaget och aktieägarna samtidigt som de anställda får möjlighet att vara med på den värdetillväxt de medverkar till att skapa. 

Tor Einar Norbakk, vd, kommenterar:

”Det betyder mycket att personalen har stor tilltro till bolaget. Programmet är uppskattat och motiverar alla att utveckla företaget och ha möjligheten att ta del av tillväxt och framgångar.”

Optionsprogrammet omfattar totalt högst 1 250 000 teckningsoptioner, varvid en teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under tiden fr.o.m. den 1 september 2024 t.o.m. den 31 september 2024. Optionspremien har beräknats till 0,138 SEK och teckningskursen för aktierna till 1,184 SEK. Optionsprogrammet ger bolaget ett totalt tillskott om 172 500 SEK före kostnader.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten: Transport, Processindustri, Papper&Massa och Bygg&Fastighet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99. Informationen lämnades, genom Vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 2 september 2021.