Samtliga i bolagets ledningsgrupp och 75% av övriga anställda i bolaget väljer att teckna optioner i det incitamentsprogram som föreslagits av styrelsen.

 Det är mycket glädjande och en positiv signal att så många valt att vara med i detta erbjudande. Det visar att vi tror på framtiden och på en framgångsresa, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel

På Svenska Aerogels bolagstämma den 10 juni 2020 togs beslut om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Svenska Aerogel. Styrelsen anser att det är betydelsefullt att anställda i Svenska Aerogel ges möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa. Styrelsen anser att det är till fördel för bolaget och aktieägarna att anställda på detta vis ges ett personligt ägarengagemang. Intresset från de anställda i bolaget var stort.  Vd och samtliga i ledningsgruppen tecknade sig fullt och 75% av de anställda valde att utnyttja erbjudandet.

Optionsprogrammet omfattar totalt högst 1 500 000 teckningsoptioner, varvid en teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under tiden fr.o.m. den 1 augusti 2023 t.o.m. den 31 oktober 2023. Optionspremien har beräknats till 29 öre och teckningskursen för aktierna till 1,48 kr.

För ytterligare information kontakta:

Olof Esgård, CFO, 070 606 0635 olof.esgard@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.