Försäljningen har fortsatt i bra takt för Svenska Aerogel efter försäljningsrekordet i november. Omkring 1 ton Quartzene har hittills sålts i februari till ett växande antal kunder med ökande volymbehov. Störst framgångar noteras för produkter inom segmentet Bygg&fastighet.

Svenska Aerogel riktade om organisationen under 2020 och med affärsplanen Svenska Aerogel 2.0 ökar möjligheterna för snabbare kommersialisering inom utvalda kundsegment. Inom Bygg & fastighet har kommersialiseringen kommit längst och Tor Einar Norbakk, vd i bolaget, meddelar att order har fortsatt komma i bra takt.

– Uppgången började i slutet av förra året och vi tar regelbundet emot order som ökar i volym. Det är förstås positivt för oss och handlar om att våra kunder når framgångar i sina utvecklingsarbeten.

– Efterfrågan på de lösningar som Quartzene erbjuder ökar ständigt och inom Bygg & fastighet erbjuder vi bl a lösningar för klimatrenoveringar av fastighetsbestånd där stora satsningar krävs för att nå hållbarhetsmålen.

Byggnader svarar för 40% av EU: s energiförbrukning och 36% av växthusgasutsläppen från energisektorn. Trots detta är det bara 1% av byggnaderna som årligen genomgår energieffektiv renovering! EU kommission vill att 35 miljoner byggnader klimatrenoveras till 2030.*

Quartzene används som insatsmaterial för tillverkning av färg, puts, gips, betong mm i syfte att förbättra isoleringen mot kyla, värme, ljud, brand. Ofta uppnås flera av dessa effekter från Quartzene i en slutprodukt.

De produkter som redan nått marknaden och som svarar direkt på kommissionens mål är termiskt isolerande puts, termiskt isolerande färg. Flera är på gång i olika utvecklingsprojekt tillsammans med tillverkande industrier globalt.

* https://www.europaportalen.se/2020/10/kommissionen-vill-lata-renovera-35-miljoner-byggnader?fbclid=IwAR1OXUIBI_GIvDHc-c8t0IaX9MsSLc_Zlwg4beA9mZMFi6_j84xXC8NSR_I

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se. Gävle 2021-02-23.

Documents