Efter 20 år i bolaget och som en av grundarna till Svenska Aerogel väljer nu Professor Dr Christer Sjöström att vid årsskiftet lämna sin tjänst som chef för forskning och utveckling (F&U) och därmed ledningsgruppen i Svenska Aerogel Holding AB. Christer kvarstår som ledamot i bolagets styrelse.

Christer Sjöström var utöver sin operativa roll som chef för F&U även styrelseordförande i bolaget från starten fram till juni 2019 då han överlämnade ansvaret till Per Nordberg och valdes att fortsätta som ledamot.

Med Christers långsiktiga arbete har Svenska Aerogel säkerställt tillgång till kompetens och kapacitet för att upprätthålla verksamheten inom F&U och organisationen genomför därför en strukturell förändring. Christer Sjöström kommer att fortsätta med arbetet att projektleda vissa externfinansierade forskningskontrakt.

”Det är forskningen, med Christer Sjöström i täten, som tagit Svenska Aerogel till där vi är idag. Vi har stor respekt för hans engagemang och kompetens som byggt en stark kunskapsgrund för bolaget. Svenska Aerogel har utvecklats från att vara ett rent forskningsbolag till att nu vara inne i ett expansivt skede med fullt fokus på att bli en kommersiell industri. Vår kompetens inom materialteknik är efterfrågad och utgör ett viktigt stöd i pågående utvecklingsarbeten hos kunder runt om i världen, säger Per Nordberg.

”Jag tror på Svenska Aerogels möjligheter och samarbetet kommer att fortsätta vara starkt. För egen del kommer jag att tillsammans med forskningskollegor med inriktning på Livsvetenskaper utveckla nya tillämpningar för nanoporösa oorganiska material, förklarar Christer Sjöström.

För ytterligare information kontakta: 

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Per Nordberg, ordförande Svenska Aerogel 070 234 00 95 mail@pernordberg.com

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 12 december kl 12:00.

Documents