Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB årsredovisningen som beskriver 2019 års verksamhet. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida aerogel.se.

Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar Quartzene® för olika industriella tillämpningar. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet.

Quartzene är ett material som används i olika applikationer av tillverkande industrier. Syftet är att uppnå materialeffektivitet som ofta handlar om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom värdeskapande återförsäljare i industrialiserade delar av världen. Produktionen är unik på flera sätt. Det är den första av sitt slag i världen och designad i ett modulbaserat koncept där flexibiliteten möjliggör en effektiv etablering av en produktionsanläggning på plats hos kund eller i ett område där Svenska Aerogel har många kunder. I Koncernen finns i dagsläget tretton heltidsanställda med kontor och fabrik i Gävle. 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA info@fnca.se 08-528 003 99.

För ytterligare information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Gävle 20 maj 2020.