Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB (publ) sin årsredovisning som beskriver 2018 års verksamhet.

Årsredovisningen kan laddas ner på www.aerogel.se  under fliken Investerare & media.

 Allmänt om verksamheten

Svenska Aerogel har sedan starten år 2000 utvecklat och tillverkat materialet Quartzene® för olika industriella tillämpningar. Quartzene är ett material som används i olika applikationer av tillverkande industrier. Syftet är att uppnå materialeffektivitet som ofta handlar om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom värdeskapande återförsäljare i industrialiserade delar av världen. Ambitionen är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. Produktionen är unik på flera sätt. Det är den första av sitt slag i världen och designad i ett modulbaserat koncept där flexibiliteten möjliggör en effektiv etablering av en produktionsanläggning på plats hos kund eller i ett område där Svenska Aerogel har många kunder. I Koncernen finns i dagsläget tretton heltidsanställda med kontor och fabrik i Gävle. Svenska Aerogel Holding AB är moderbolag i Koncernen och den operativa verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB. Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika F&U projekt. De är antingen externfinansierade via partners eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för. 

Företaget har sitt säte i Gävle.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se
Stefan Kaiser, Ekonomichef Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-001 94 61 stefan.kaiser@aerogel.se

Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel, info@fnca.se 08-528 003 99.

Informationen lämnas genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 21 maj 2019 kl 13:00.