Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB (publ) sin årsredovisning som beskriver 2017 års verksamhet. Den kan laddas ner på www.aerogel.se  (https://www.aerogel.se/sv/) under fliken Investerare & media (https://www.aerogel.se/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/).

Om Svenska Aerogel

Svenska Aerogel har sedan starten år 2000 utvecklat och tillverkat materialet Quartzene® för olika industriella tillämpningar. Fr om 2015 är produktionen i huvudsak anpassad för industriella testvolymer. 2017 påbörjades en stegvis utbyggnad av produktionsanläggningen i Gävle för att anpassas efter en förväntad ökning av ordervolymer. Bolaget har långt gånga samarbeten med industriella partners inom flera områden – Färg&Ytskikt, Isolering och Filtrering –  och har erhållit bidrag för produktutveckling från EU och från allmänna medel. Bolaget har för 2017 valt att fokusera på Quartzenes användning i färg- och ytskiktsprodukter. Återförsäljare, distributörer och kunder finns nu etablerade över hela världen med syfte att nå ut på marknaden med nya konkurrenskraftiga produkter där Quartzene® är nyckelingrediens för att uppnå egenskaper som t ex termiskt isolerande färg. Svenska Aerogels nuvarande koncernstruktur består av Svenska Aerogel Holding AB och dess helägda dotterbolag Svenska Aerogel AB.

Hösten 2017 genomfördes en riktad nyemission i Svenska Aerogel Holding AB vilken tillförde bolaget SEK 50 miljoner före emissionskostnader. Utöver den har bolaget även erhållit lånelöften från Almi och Swedbank om SEK 20 miljoner, vilket betyder att bolaget är välkapitaliserat inför 2018.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lundström, vd 070 656 8042  anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef 070 001 9461 stefan.kaiser@aerogel.se

Gävle 2018-05-21