Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB (publ) sin årsredovisning på www.aerogel.se 

Årsstämman äger rum den 15 juni 2017. Kallelse har publicerats och återfinns på företagets hemsida http://www.aerogel.se/en/annual-general-meeting-2017-arsstamma-2017/ 

VD Anders Lundströms kommentarer: “Efterfrågan på vårt material Quartzene® ökade stadigt under 2016. För att möta behovet investerade vi i nya maskiner och förberedde oss för att ta produktionsanläggningen ytterligare ett steg mot en fullskalig anläggning. Målet var att öka volymen till 25-50 ton/år, beroende på variant av Quartzene® mot tidigare 3 ton/år).
Det är ett 30-tal kunder spridda över hela världen som testar vårt material och nu efterfrågar större volymer för att utöka sina tester. Många av dem har uppvisat positiva och intressanta resultat.
 

Vi har startat två nya viktiga utvecklingsprojekt. Båda är finansierade med stöd av EU och drivs i nära samarbete med kunder. Det ena handlar om att använda de isolerande egenskaper som Quartzene® tillför en produkt. I det andra tar vi fasta på de filtrerande egenskaperna och undersöker dessa i olika produkter. Två områden som vi tror mycket på inför framtiden.

Vi har rekryterat ett antal nyckelpersoner, bl a finanschef, kommunikationsansvarig, en forskare och en säljare. Vi fortsätter successivt att skapa en organisation som med kraft och kompetens kan driva företaget in i den mer kommersiella fas som nu påbörjats.”

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.