Svenska Aerogels produkt Quartzene® är en vidareutveckling av det högintressanta materialet aerogel. Bolaget har lämnat utvecklingsstadiet och fokuserar fullt ut på kommersialisering som nästa steg. Det tredje kvartalet avvek inte från bolagets plan.

Svenska Aerogel Holding AB har funnits sedan år 2000 som ett utvecklingsbolag kring materialet aerogel. Efter ett antal år av utveckling har bolaget nu en färdig produkt att sälja. Produkten Quartzene® har avsevärt bättre egenskaper än tidigare aerogeler på marknaden samt till ett väsentligt lägre pris. Då bolaget fortfarande är litet fokuserar de på tre affärsområden. Det viktigaste och där fokus ligger främst är affärsområde färg & ytskikt. Bolaget har cirka 200 projekt med kunder på olika nivåer storleksmässigt. I dessa projekt utvärderar kunder produkten ur alla synvinklar. Förhoppningen är att många av dessa kommer att rendera i order, vilket både den avgående liksom nya VD:n hyser förhoppningar om. Tidsaspekten rörande order är förstås svår att bedöma då särskilt de större aktörerna ofta har längre produktcykler vilket gör beslutsprocessen längre. Den nya vd Tor Einar Norbakk har tillträtt sin tjänst under november och kommer nu att fokusera all sin kraft på internationaliseringen av bolaget.

Vi tror fortsatt att produkten är kommersiellt bärkraftig men är något osäkra på tidshorisonten. Under det tredje kvartalet och efter kvartalets utgång har ytterligare utvecklingsarbete för brandskyddande färg finansierats av extern part. Ytterligare versioner av Quartzene® har lanserats däribland för värmeisolerande- samt vattenavstötande färg. Även 3 patent har blivit godkända inledningsvis för Sverige men som kommer att utökas till globalt.

Vi har i vårt BAS scenario räknat med att produktionskapaciteten ökar under 2019 och ytterligare under 2020. Försäljningen följer samma scenario med en viss omsättning 2019 baserat på några mindre order och någon större mot slutet av året. Med tanke på kostnadsläget räknar vi även med att bolaget behöver göra en emission mot slutet av 2019 för att kunna finansiera tillväxten framöver. Detta baserat på våra omsättningsprognoser. I vårt bas-scenario får vi ett DCF baserat värde på 5,8 kronor (justerat för emission). I våra alternativa scenarion Bull och Bear får vi ett aktievärde på 11,7 och 2,5 kronor. (även där justerat för emission).

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-svenska-aerogel-framat-enligt-plan)

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Documents