Utvecklingen var under 2019 svagare än väntat gällande produktion och orderingång. Förseningar har begränsat omsättningspotentialen för 2019. I ljuset av detta har en emission föreslagits för att stärka upp balansräkningen för ökad försäljning under kommande år.

Bolaget har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene®. Med Quartzene är det möjligt att skräddarsy egenskaper i många olika material. Kunderna är tillverkande industrier som använder Quartzene som tillsats i olika applikationer. Bolaget har under andra halvan av 2019 genomfört en del organisationsförändringar från en forskningsorganisation till försäljning och utveckling. Vad vi erfar har bolaget nu även ett större fokus mot produktområden där det finns ett större värde. De områden där det handlar om större volymer kommer troligen att hanteras genom licensavtal. Master Pilot Plant har nu äntligen i slutet av 2019 levererat på sin första order, Förseningarna under 2019 har gjort att det inte har varit möjligt att leverera. Därmed har omsättningsförväntningarna som vi hade så sent som i juni 2019 kommit på skam.

Vi hade inte räknat med någon större omsättning under vare sig det andra eller tredje kvartalet 2019 men hade tidigare en viss förhoppning om det fjärde kvartalet. Detta då MPP 2019 endast kunde leverera begränsat under slutet av året. Kostnaderna fortsätter att vara höga då bolaget planerar för en markant ökad tillverkning och försäljning under 2020. Vi har därför justerat upp dessa kostnader för helåret 2019 baserat på utfallet i de två senast rapporterade kvartalen. Vi justerar omsättningen för 2019, med hänsyn till de begränsade order som inkommit. De större värdena är hänförligt till de efterföljande åren där omfokuseringen samt en satsning mot Life science sektorn troligen kommer att genera högre bruttomarginaler när bolaget börjar sälja i volym.

Vi har dock justerat ned omsättningsförväntningarna för 2020 och de efterföljande åren för att belysa osäkerheten. Tekniken har definitivt bäring. Med tanke på förseningarna och ett fortsatt kapitalbehovet ser vi den nu föreslagna emissionen som nödvändig för att kunna börja få till produktion och försäljning på högre nivåer. Vi justerarar alla våra scenarion för emissionen. I Bas-scenario får vi ett DCF baserat värde på 3,25 (4,9) kronor. I våra alternativa scenarion Bull och Bear får vi ett aktievärde på 6,2 (10,2) och 1,2 (1,6) kronor. 

Läs hela analysen på analysguiden. https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-svenska-aerogel-flera-signaler-om-framsteg

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Documents