Bolaget har lämnat utvecklingsstadiet och fokuserar fullt ut på kommersialisering som nästa steg. Det fjärde kvartalet 2018 utvecklades ungefär som väntat. En nyemission som är garanterad till 77 % för att öka produktionskapaciteten har initierats. 

Svenska Aerogel Holding AB är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom nyskapande materialteknik. Bolaget har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene®. Med Quartzene är det möjligt att skräddarsy egenskaper i många olika material. Kunderna är tillverkande industrier som använder Quartzene som tillsats i olika applikationer. Effekten som Quartzene tillför i slutprodukten handlar om flera avgörande egenskaper; bättre prestanda, mindre materialförbrukning och inte minst energibesparing. Utöver kostnadsbesparingar så blir resultatet produkter som klarar de allt ökade kraven som ställs för ett hållbart samhälle. Mångsidigheten i Quartzene öppnar upp för ett stort antal kvalificerade tillämpningar. Fokus nu är att få ett kommersiellt genombrott i större skala och samarbeten med kunder pågår inom flera områden. Intresset är stort med en rad intressanta användningsområden. Några slutprodukter finns redan på marknaden och andra är på väg i väntan på färdigställandet av den nya produktions-anläggningen – Master Pilot Plant som står klar sommaren 2019. Ett avgörande skede för Svenska Aerogel som då kan möta de förväntade kraven på större volymer från marknaden.

Vi har i vårt BAS scenario räknat med att produktionskapaciteten ökar i linje med vad bolaget nu investerar i dvs 225 ton i årstakt mot slutet av året och ytterligare under 2020. Försäljningen följer samma scenario med en viss omsättning 2019 baserat på några mindre order och någon större mot slutet av året. I vår tidigare analys räknade vi med en emission mot slutet av 2019. Nu kom den något tidigare än väntat och till en lägre kurs än vår tidigare prognos. Samtidigt är det mer offensivt då bolaget snabbar upp processen mot större produktionskapacitet, vilket tyder på en positiv syn från bolaget på potentiella order när kapaciteten finns på plats. I vårt bas-scenario får vi ett DCF baserat värde på 4,8 (5,8) kronor (justerat för den annonserade emissionen). I våra alternativa scenarion Bull och Bear får vi ett aktievärde på 10,7 (11,7) och 1,9 (2,9) kronor. (även där justerat för emission).    

Detta är ett pressmedelande från Analysguiden

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-svenska-aerogel-emission-tillvaxtfas)

Documents