Svenska Aeorogel ser återhämtningar i kundled i takt med att restriktionerna kring Covid-19 succesivt lättar. Analysguiden ser betydande uppvärderingspotential av aktien från dagens nivåer.

Återhämtning i kundled
Aktiviteten hos Svenska Aerogels kunder har börjat återhämta sig efter att restriktionerna kring Covid-19 successivt lättar, även om det ännu inte hunnit visat sig i resultatet. Projekt och orderingång, tecknade och under förhandling, har kommit igång efter att marknaden varit i princip helt nedstängd under en längre period.

Svenska Aerogel fortsätter därmed sin utveckling mot kommersialisering och har under kvartalet bland annat tecknat avtal med distributörer i Australien, Nya Zeeland och i östra Europa. Bolaget stärker också organisationen i Tyskland. Efter kvartalets slut tecknades en viktig order på ett ton Quartzene till en producent inom Bygg- och Fastighetssegmentet. Under första kvartalet erhöll Svenska Aerogel en order på två ton Quartzene från en av bolagets distributörer i USA.

Stärkning av balansräkningen
Under kvartalet tillfördes Svenska Aerogel 6,9 Mkr efter inlösen av optionsprogram. Optionsprogrammet är det andra av tre serier som löper under 2021.

Prognosjusteringar
Försäljningsmässigt nådde bolaget under andra kvartalet en ny rekordnivå. Under 2021 har bolagets redovisning ändrats till att redovisa nettoförsäljning varför jämförelse med tidigare år inte är rättvisande. Försäljningsutvecklingen under året har dock varit lägre än vad vi tidigare prognosticerat och vi har sänkt våra prognoser för 2021. Vi har även sänkt förväntningarna för 2022, men räknar med en väsentlig förbättring jämfört med 2021. När marknaden nu tar fart finns det också goda förutsättningar för en väsentlig volymexpansion under 2023. Resultatet är fortsatt negativt, vilket är en konsekvens av uteblivna volymer och försäljning och en högre kostnadsnivå.

Stor potential vid genombrott
Trots påverkan av externa faktorer som Covid-19 och en försenad kommersialisering har aktien stigit med 18% i år. Vi bedömer att det underliggande caset ligger kvar och om bolaget lyckas i sin satsning att nå marknadsacceptans, med ökad omsättning och orderingång, finns en väsentlig potential för en uppvärdering av aktien från dagens nivåer.

Läs hela analysen

Documents