Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel har tecknat ett samarbetsavtal – ett så kallat Letter of intent – med Chempons, en av Kinas tillverkare specialiserade på ytskikt som är termiskt (värme/kyla) isolerande. Redan i november i år har Chempons för avsikt att lansera en värmeisolerande specialfärg – baserad på Svenska Aerogels egenutvecklade aerogel, Quartzene®, på den kinesiska internationella mässan China Coat.

Aerogel har utvecklat patenterade metoder som gör det kommersiellt lönsamt att använda det mångsidiga supermaterialet Quartzene® inom nya områden. Ett prioriterat område för Svenska Aerogel är färger och ytskikt med hög prestanda. 

– Det här är ett viktigt avtal för Svenska Aerogel eftersom vi med Chempons snabbt når den kinesiska marknaden för specialfärg, som är en av världens största och snabbast växande, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Den globala marknaden för den här typen av produkter beräknas växa från 48 MDSEK årligen till 80 MDSEK årligen (2017-2021). Kina enbart står för 35% av den marknaden. (Källa Markets& Markets)

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lundström, CEO Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42                anders.lundstrom@aerogel.se

Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av vd Anders Lundström för offentliggörande den 8 sept 2017 kl 08.00 CET. 

Documents