Svenska Aerogel – listat på Nasdaq First North – har ingått avtal med sin första återförsäljare på den sydkoreanska marknaden. JTC Jinwoo Trading Co Ltd, som är inriktat på specialkemikalier, kommer att inleda försäljningen under andra kvartalet i år. Företaget har ett omfattande nätverk av kunder inom Aerogels affärsområde Färg&Ytskiktsprodukter. 

Svenska Aerogel bygger upp sin försäljning inom affärsområdet Färg&Ytskiktsprodukter genom ett återförsäljarnät på flera geografiska marknader.

– Vi gläds åt det växande intresset som finns för vår lösning. Allt fler aktörer vill sälja vår produkt Quartzene® eftersom man får aerogelens överlägsna egenskaper till ett överkomligt pris. Med erfarna och kompetenta återförsäljare som JTC Jinwoo Trading Co har vi goda förutsättningar att snabbt och skalbart bygga en god försäljning, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

JTC Jinwoo Trading Co har kunder inom bilindustrin, mobiltelefoni, plaster, kosmetika och även andra branscher där specialanpassade produkter inom Färg&Ytskikt efterfrågas. Avtalet med Svenska Aerogel omfattar ett komplett servicepaket där marknadsföring, försäljning, produktkvalitet och logistik ingår. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

June Ho Lee, CEO, JTC Jinwoo Trading Co. Ltd tel +82 32 5467589

http://www.jinwootr.co.kr/en_index.php 

Anders Lundström, CEO Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42                 anders.lundstrom@aerogel.se       www.aerogel.se 

Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av VD Anders Lundström för offentliggörande den 21 juni 2017 kl 08.00 CET. 

Documents