Isolerande Cool Roof-ytbehandling med Quartzene[®] ger betydande energibesparingar – nytt forskningsprojekt styrker materialets effektivitet

Isolerande Cool Roof-ytbehandling som innehåller Quartzene[®] är mycket effektiv för att spara energi – det visar ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle. Syftet med projektet, som genomfördes under 2022, var att simulera energiförbrukningen för en standardbyggnad som täckts med en Cool Roof-ytbehandling innehållande Quartzene[®]. Det goda resultatet beror bl.a. på att Quartzene[®] har ett mycket högt solreflektionsindex (SRI).

Read More »

Insulating Quartzene[®] cool roof coating generates significant energy savings – new research project confirms the material’s efficacy

An insulating cool roof coating containing Quartzene[®] is very efficient in saving energy – this has been confirmed in a research project at the University of Gävle. The aim of the project, which was carried out in 2022, was to simulate the energy consumption of a standard building covered with a Quartzene[®] cool roof coating. The good result is due, among other things, to the very high solar reflectance index (SRI) of Quartzene[®].

Read More »

Kvartalsrapport juli – sept 2022 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar kvartal 3, 2022 med en nettoomsättning som ökat med 650 % jämfört med motsvarande period under föregående år. Det ökade resultatet är i huvudsak påverkat av bolagets strategiska samarbete med en världsledande producent inom processindustrin, vilket har gett en ökad försäljning av tjänster. Bolaget har även lanserat den nya innovativa produkten SeaQare™, som har väckt stort intresse. Svenska Aerogels långsiktiga och konsekventa arbete med att skapa kundvärde börjar nu visa resultat.

Read More »

Nytt oberoende test av SeaQare™ – tekniken för båtbottenfärger som reducerar kopparutsläppen från fritidsbåtar i våra hav

I september introducerade Svenska Aerogel sin nya produkt SeaQare™, en innovativ teknik som kan användas i båtbottenfärg för att reducera kopparutsläppen från fritidsbåtar i våra hav. I samband med detta presenterade bolaget även ett oberoende havstest av SeaQare™ från 2021 som visat mycket bra resultat. Nu har resultatet kommit från ytterligare ett oberoende havstest, genomfört under 2022. Även det nya testet visar mycket goda resultat, vilket bekräftar SeaQares™ positiva effekt.

Read More »

New independent testing of SeaQare™ – the technology for antifouling paints that reduces copper release from leisure boats into our seas

In September, Svenska Aerogel introduced their new product SeaQare™, an innovative technology that can be used in antifouling paint to reduce copper release from leisure boats into our seas. At that time, the company also presented independent testing of SeaQare™ from 2021 which had extraordinary results. Now results have come in from another test, carried out in 2022. The new independent testing also presents very good results, which confirms the positive effect of SeaQare™.

Read More »