Svenska Aerogel får lån omvandlat till bidrag på 4,5 MSEK

Svenska Aerogel meddelar framsteg i sitt arbete mot en positiv finansiell ställning. Ett tidigare lån från Energimyndigheten till Svenska Aerogel på cirka 4,5 MSEK har nyligen omvandlats till ett bidrag, vilket förbättrar bolagets finansiella ställning och minskar kapitalkostnaderna. Vidare har bolaget framgångsrikt omförhandlat återbetalningsvillkor för andra lån, vilket halverar amorteringskraven på delar av lånemassan under kommande tolvmånadersperiod.

Read More »

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 7 maj 2024 kallelse till årsstämman den 18 juni 2024. Mot bakgrund av att Bolaget därefter har erhållit ytterligare förslag till årsstämman den 18 juni 2024 meddelar Bolaget härmed en uppdaterad kallelse till årsstämman. Datum, tid och plats för årsstämman är oförändrade. Nedan följer den uppdaterade kallelsen i sin helhet. Aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr 559026–8032 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2024 kl. 10.00 i Teatersalen, Elite Grand Hotel i Gävle, Kyrkogatan 28, 803 11 Gävle. Inregistrering påbörjas kl. 09.30.

Read More »