News

Vd kommenterar kvartal 3 och Nyemissionen

Vd Tor Einar Norbakk kommenterar kvartal 3 och Erbjudandet om teckning av Units