News

Ny vd Tor Einar Norbakk

Svenska Aerogel har lämnat start up fasen och är nu ett producerande bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden. För att driva detta har bolaget förstärkts med flera nyckelpersoner under 2018. I november tog Tor Einar Norbakk över ansvaret som verkställande direktör. Uppdraget – att leda företaget vidare mot en producerande processindustri och en internationalisering.

48-årige Tor Einar Norbakk har betydande erfarenhet från affärer och utveckling av tillverkningsprocesser på internationell nivå. Han har haft olika positioner inom Sandvik där han varit verksam sedan 2001. Närmast kommer han från posten som Managing Director och Territory Manager för Sandvik Mining & Rock Technology i Sverige och Danmark.

Frågor till Tor Einar Norbakk, vd:

Vad var det med Svenska Aerogel som lockade dig?

Alla har en entreprenör i sig och Svenska Aerogel sitter ju på en fantastisk innovation. För mig är det en lockande möjlighet och också en utmaning att få vara med och driva detta. Jag kommer att få användning av alla mina egenskaper och erfarenheter från tillverkande industri. Svenska Aerogel har ju hela värdekedjan i bolaget, om än i ett mindre format. Alla delarna finns där och behöver utvecklas i rätt takt.

Var har du dina styrkor som ledare och vad kommer du att kunna bidra med?

Jag drivs av att jobba med människor! Helhetssynen är viktig och min roll är att utnyttja alla resurser och tillgångar optimalt för att snabbt nå resultat. Jag sätter mål och jobbar för att nå dem på utsatt tid.

Att vi kan bidra till framtida produkter som uppfyller kraven på hållbarhet ser jag som en fantastisk möjlighet.

 

Vilka utmaningar ser du?

Att balansera kapacitet mot efterfrågan från marknaden. Vi behöver hålla rätt takt i hela uppbyggnadsprocessen för att vara redo när kraven från kunderna ökar. Det finns också en stor utmaning i att prioritera rätt i den oändliga ström av möjliga användningsområden som vi ser. Idag har vi ett tydligt fokus. Det gäller att välja de applikationer där vi ser en möjlighet att slutprodukten snabbt kan nå marknaden Det bästa för både oss och våra kunder.

Det pågår mycket tester på olika nivåer ute hos kunder och nu börjar ni se vilka som går vidare. En återkommande order kommunicerades nyligen avseende Quartzene för isolerande puts. Vad betyder den ordern för Svenska Aerogel?

En intressant och miljönyttig produkt som nu är ute på marknaden. Den har stor potential att utnyttjas i större sammanhang då den stöder EU:s ambition med energibesparingar på nya och existerande byggnader. Isolerande puts är en innovativ metod för att sänka energiförbrukningen och det stämmer helt överens med Svenska Aerogels intentioner.

Vilka möjligheter ser du för Svenska Aerogel i framtiden?

Det finns enormt stora möjligheter med vår produkt Quartzene – och vi har bara skrapat på ytan! Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som t ex bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Resultatet – ett minskat miljöavtryck.

Svenska Aerogel har stor kompetens inom F&U där det pågår mer långsiktiga satsningar. Våra forskare deltar även i ett flertal internationella samarbeten med utvalda marknadspartners och akademiska institut. Flera av dessa kommer att att få en betydelsefull roll i vår portfölj med tiden.

Möjligheterna med vår unika tillverkning är också spännande. Den är helt modulbaserad vilket skapar stor flexibilitet i produktion och logistikfrågor. Vi kan anpassa tillverkningen efter våra kunders behov i vår egen Master Pilot Plant. Alternativt genom skräddarsydda moduler hos kund eller i kundtäta områden för att ytterligare effektivisera och minska både transportkostnader och annan miljöpåverkan.

Att vi kan bidra till framtida produkter som uppfyller kraven på hållbarhet håller mig fokuserad och skapar energi i vårt team