News

Årsstämma 2020 – Vd presenterar

Vd Tor Einar Norbakk presenterar verksamheten i Svenska Aerogel för året 2019 vid årsstämman den 10 juni 2020.