Valberedning 2021

I enlighet med valberedningens instruktion valde årsstämman Suzanne Sandler, Christer Sjöström och Peter Norberg till valberedning. På valberedningens första konstituerande möte den 12 oktober 2020 valde Christer Sjöström att avgå och Jim Wennerlid valdes till ny ledamot.

I valberedningen inför Svenska Aerogels årsstämma 2021 ingår:

  • Suzanne Sandler
  • Peter Norberg
  • Jim Wennerlid

Årsstämman är planerad att hållas den 28 maj 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via mejl till valberedningen@aerogel.se