Annual general meeting 2024

Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr. 559026-8032 (“Bolaget”), håller årsstämma tisdagen den 18 juni 2024 kl. 10.00 i Teatersalen, Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, 803 11 Gävle. Inregistrering påbörjas kl. 09.30.

Information om anmälan finns i kallelsen nedan.