Annual general meeting 2021

Svenska Aerogel Holding AB håller årsstämma fredagen den 28 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen för
bolaget, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras
enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare
att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid årsstämman genom
att rösta och lämna in frågor i förväg. Instruktioner och information omkring detta finns i dokumentet “Kallelse” som finns nedan.

Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs den 28 maj 2021 så snart
utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

För att komma till Poströstningen följ denna länk:  https://postrost.web.verified.eu/?source=aerogel