Annual general meeting 2020

Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr. 559026-8032 (“Bolaget” eller ”Svenska Aerogel”) håller hybrid årsstämma onsdagen den 10 juni 2020 klockan 10:00  Strömmavägen 2 i Gävle. Aktieägare inbjuds att deltaga digitalt.

Svenska Aerogel värnar om aktieägarnas och medarbetarnas hälsa och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av det virus som orsakar Covid-19.

Med anledning av detta kommer årets årsstämma att vara en hybrid lösning där aktieägare inbjuds att deltaga digitalt. Instruktioner om detta kommer att skickas i god tid inför årsstämman till de aktieägare som anmält sitt deltagande senast den 3 juni 2020.

Bolagets verkställande direktör Tor Einar Norbakk kommer inte att hålla någon presentation av Bolaget vid detta tillfälle. En videopresentation av Tor Einar Norbakk kommer i stället att finnas tillgängligt digitalt från Bolagets webbplats efter årsstämman.