Ytterligare ny order till Svenska Aerogel Holding AB (publ) idag

Svenska Aerogel har fått ytterligare en order från en av deras återkommande kunder i Europa. Kunden som befinner sig i expansionsfas ser att deras behov av Quartzene ökar och återkommer nu frekvent med nya order. Kunden tillverkar produkter som marknadsförs till segmentet Bygg&Fastighet.