Sales update april 2023

Svenska Aerogel has started 2023 with its best quarterly sales of material ever. During Q1, the company sold more Quartzene than during all of 2022. These updates on the company’s current business are provided by Tor Einar Norbakk, CEO of Svenska Aerogel, in a new video interview. In this interview, Tor Einar also talks about […]

Vd Tor Einar Norbakk om Q3, 2022

Svenska Aerogels senaste kvartalsrapport är ute, och i en videointervju med vd Tor Einar Norbakk blickar han tillbaka på det tredje kvartalet 2022.

Utvecklingschef Pernilla Ståhle representerade bolaget på Kvinnokvällen 2022

Evenemanget Kvinnokvällen anordnades av Aktiespararna tisdagen den 18 oktober. Med endast kvinnor på scenen och i publiken var syftet med kvällen att inspirera fler kvinnor att bli aktiva i sitt aktiesparande. Ett flertal kvinnliga förebilder medverkade under kvällen, och Svenska Aerogels utvecklingschef Pernilla Ståhle var en av dem. Se Pernilla presentera både sig själv och […]

Svenska Aerogel presenterade på Aktiedagen 2022

Måndagen den 12 september medverkade Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Stockholm. Här höll han en presentation om det växande intresset från stora kunder, Svenska Aerogels framtidsplaner och bolagets aktuella företrädesemission. Förträdesemissionen avser units bestående av aktier och teckingsoptioner av serie TO6. Teckningsperioden för denna löper fr.o.m. 14 september t.o.m. 28 […]

Vd intervjuas efter Q2, 2022

I samband med att Svenska Aerogel rapporterar kvartal två, 2022 intervjuas vd Tor Einar Norbakk i en video. Här berättar han om tre samarbeten med potentiella kunder som varit viktiga under det gångna kvartalet. Den kompletta kvartalsrapporten finns tillgänglig här.  

Affärsläget juli 2022

Svenska Aerogels vd uppdaterar om affärsläget I videointervjun nedan kommenterar bolagets vd Tor Einar Norbakk det rådande affärsläget. Där besvarar han frågor från aktieägarna, bl.a. om bolagets patentsituation. Dessutom beskriver han hur flera viktiga potentiella kunder rör sig framåt i affärsutvecklingen, vilket bekräftar att bolagets affärsutvecklingsmodell stämmer. Ta reda på mer om bolagets kunder och affärsläget […]

Tre frågor till vd inför årsstämma 2022

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel, svarar på tre frågor inför bolagets årsstämma den 27 maj 2022. Frågorna som besvaras är: Hur har bolagets första kvartal varit? Hur ser bolagets affärer ut i de olika marknadssegmenten just nu? Vad fokuserar bolaget på framöver?   Han tar bland annat upp det positiva marknadsläget och spännande […]

Affärsläget mars 2022. Vd intervjuas

Vd Tor Einar Norbakk intervjuas om affärsläget 2022. – Vår strategi är rätt och vi är säkra på att snöbollen har börjat rulla. Vi vet att vår produkt fungerar och vilka kunder som har möjlighet att nyttja den optimalt.  De större kunder vi jobbar med matchar vår strategi och de finns i samtliga faser i […]