CEO interview: Tor Einar Norbakk on positive developments in Q2 2023

In a recent video interview, Svenska Aerogel CEO Tor Einar Norbakk discusses the second quarter 2023, and highlights the positive development with key customers. During the period, two key customers have introduced products incorporating Quartzene. Several customers are entering new phases, and Transport is a fast-growing segment.

Sales update april 2023

Svenska Aerogel has started 2023 with its best quarterly sales of material ever. During Q1, the company sold more Quartzene than during all of 2022. These updates on the company’s current business are provided by Tor Einar Norbakk, CEO of Svenska Aerogel, in a new video interview. In this interview, Tor Einar also talks about […]

Vd Tor Einar Norbakk om Q3, 2022

Svenska Aerogels senaste kvartalsrapport är ute, och i en videointervju med vd Tor Einar Norbakk blickar han tillbaka på det tredje kvartalet 2022.

Utvecklingschef Pernilla Ståhle representerade bolaget på Kvinnokvällen 2022

Evenemanget Kvinnokvällen anordnades av Aktiespararna tisdagen den 18 oktober. Med endast kvinnor på scenen och i publiken var syftet med kvällen att inspirera fler kvinnor att bli aktiva i sitt aktiesparande. Ett flertal kvinnliga förebilder medverkade under kvällen, och Svenska Aerogels utvecklingschef Pernilla Ståhle var en av dem. Se Pernilla presentera både sig själv och […]

Svenska Aerogel presenterade på Aktiedagen 2022

Måndagen den 12 september medverkade Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Stockholm. Här höll han en presentation om det växande intresset från stora kunder, Svenska Aerogels framtidsplaner och bolagets aktuella företrädesemission. Förträdesemissionen avser units bestående av aktier och teckingsoptioner av serie TO6. Teckningsperioden för denna löper fr.o.m. 14 september t.o.m. 28 […]

Vd intervjuas efter Q2, 2022

I samband med att Svenska Aerogel rapporterar kvartal två, 2022 intervjuas vd Tor Einar Norbakk i en video. Här berättar han om tre samarbeten med potentiella kunder som varit viktiga under det gångna kvartalet. Den kompletta kvartalsrapporten finns tillgänglig här.